Támogatás

Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1%-val!

 

Adószám: 18829345-1-16

 

Köszönettel vesszük felajánlásaikat a

következő számlaszámon:

 

Tóth Miklósné Alapítvány

11745073-20009403

Alapítvány

Alapító okiratTóth Miklósné 5000. Szolnok, Aranyi Sándor u. 9. fsz. 1. szám alatti lakos a Polgári Törvénykönyvről szóló 1969.IV. törvény 74/A. §. alapján határozatlan időre a Karcagi Egészségügyi Gyermekotthonban élő gondozottak segítésére nyílt alapítvány létrehozását határozta el a következő feltételek szerint:

 

Dokumentumok - Alapítvány

Alapító okirat


Tóth Miklósné 5000 Szolnok, Aranyi Sándor u. 9. fsz. 1. szám alatti lakos a Polgári Törvénykönyvről szóló 1969.IV. törvény 74/A. §. alapján határozatlan időre a Karcagi Egészségügyi Gyermekotthonban élő gondozottak segítésére nyílt alapítvány létrehozását határozta el a következő feltételek szerint:

 

Dokumentumok - Alapítvány

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság

Pk. 62.204/1997/4. szám.

 

Dr. Vincze Mária Karcag, Kertész J. u. 6. sz. alatti lakos á1tal képviselt Tóth Miklósné alapítvány a serült gyermekek javára 5300 Karcag, Zöldfa .u. 48.sz., Tóth Miklósné alapító kérelmezőnek, alapítvány nyilvántartásba vétele iránti ügyében a Jász-Nagykun-Szo1nok Megyei Bíróság meghozta a következő végzést:

 

Dokumentumok - Alapítvány

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
Pk. 62. 204/1997/6. szám.

 

Végzés

 

Tóth Miklósné Alapítvány a sérült gyermekek javára Karcag ügyében a bíróság a 658 sorszám alatt nyilvántart&aacu te;sba vett Tóth Miklósné Alapítvány a sérült gyermekek javára elnevezésű alapítványnak a közhasznúságát az 1997. évi CLVI. Tv. 22. § ; alapján 1998. január 1. kezdő hatállyal nyilvántartásba vette.

Dokumentumok - Alapítvány