Támogatás

Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1%-val!

 

Adószám: 18829345-1-16

 

Köszönettel vesszük felajánlásaikat a

következő számlaszámon:

 

Tóth Miklósné Alapítvány

11745073-20009403

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság

Pk. 62.204/1997/4. szám.

 

Dr. Vincze Mária Karcag, Kertész J. u. 6. sz. alatti lakos á1tal képviselt Tóth Miklósné alapítvány a serült gyermekek javára 5300 Karcag, Zöldfa .u. 48.sz., Tóth Miklósné alapító kérelmezőnek, alapítvány nyilvántartásba vétele iránti ügyében a Jász-Nagykun-Szo1nok Megyei Bíróság meghozta a következő végzést:

 

 

A megyei bíróság a Tóth Miklósné alapítvány a sérült gyermekek javára elnevezésű alapítványt, me1ynek székhelye: 5300. Karcag, Zöldfa u. 48. sz. képviselője: dr. Vincze Mária Karcag, Kertész J.u.6.sz Célja az alapellátás keretében nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése, a szolgáltatás bővítése.

 

Ennek érdekében: játék- és sporteszközök, audiovizuális készülékek, kerti felszerelések, a gondozottak biztonságát szolgáló, va1amint ellátásukat könnyítő eszközök beszerzése, a gondozottak nyaraltatása, kirándulások elősegítése, kultúrált és változatos szórakozásukat segítő programok biztosítása, egyéb, a gondozottak neméhez, életkorához igazodó szolgáltatások igénybevételének segítése /pl. fodrász, pedikűr, stb../ az intézet érdekében tevékenykedők és alkalmazottak képzésének támogatása ösztöndíjjal és más módon, és minden más, ami az alapítvány célját segíti.

 

Jellege: nyitott vagyonfelhasználási módja: alapítványi összeg teljes egészében, kamataival felhasználható

 

Az alapítvány típusa: magánalapítvány

 

658 nyilvántartási szám alatt nyilvántartásba vette.

 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van he1ye a Legfelsőbb Bírósághoz, melyet a Jász-Nagykun-Szo1nok Megyei Bíróságon kell írásban, 3 példányban benyújtani.

 

Indoklás:


A kérelmező, mint a1apító 100.000. -Ft induló vagyonnal Tóth Miklósné alapítvány a sérült gyermekek javára elnevezésű alapítványt hozott létre, majd kérte, hogy a bíróság az alapítványt vegye nyilvántartásba.

 

A kérelemhez csatolt alapító okirat a Ptk. 74/B. § /1/ bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel, az alapító az alapítványt tartós, közérdekű célra hozta létre, ezért azt a bíróság a Ptk. 74/A. § /2/ és /4/ bekezdése alapján nyilvántartásba vette.

 

Szolnok, 1997. október 14. napján.

Dokumentumok - Alapítvány